Het gebouw gebruiken..

Het gebouw mag onder gebruiksvoorwaarden door leden worden gebruikt.

We hebben samen met gemeente, politie, gemeente en bestuur een contractje opgesteld waar de gebruiker zich aan dient te houden.

Degene die de zaal voor gebruik reserveerd moet lid zijn van de SVA. Of dit voor het gebruik van de zaal voor tenminste voor de duur van 2 jaar moeten blijven.

De zaal kan gebruikt worden door leden op de vrijdag- en zaterdagen vanaf 1400 uur tot de afgesproken eindtijd.

Voor meer info en reserveringen belt u met Ina Bremmer nmr. 4216696