90 jaar en bijzonder vitaal: Speeltuinvereniging Assendorp

Sinds juli 1931 is het terrein naast de Ambachtschool ingericht als speeltuin en ontstond de enige zelfstandige speeltuinvereniging van Zwolle. Het doel: “ De gezonde drang tot bewegen die in kinderen leeft, in goede banen leiden door hun nuttige en aangename bezigheden te verschaffen.”

De behoefte aan een speeltuin
In het begin van de vorige eeuw groeide de wijk Assendorp sterk, omdat er steeds meer mensen bij de spoorwegen gingen werken. Veel nieuwbouw was nodig, waaronder de bouw van de Pierik. Steeds meer gezinnen kwamen hier wonen en de behoefte aan een speeltuin groeide sterk.

Het gebruik maken van het – toen nog – stuk braak liggend land naast de Ambachtschool, had veel voeten in aarde. Voor de komst van de speeltuin liep de Assendorperstraat gewoon door. Deze stopt nu voor de speeltuin. De grote doorgaande weg moest dus afgesneden worden.

De slager op de hoek van de huidige Pioenstraat en de Geraniumstraat, klaagde steen en been bij het Spoorwegpensioenfonds. Door de plotselinge afsnijding van een grote doorgaande weg kon hij dat gaan merken in zijn slagerij. Dit argument werd zwaar gewogen en leidde uiteindelijk tot een forse verlaging van zijn huur.

Herman Brood
Het gebouwtje in de speeltuin, zoals we het nu kennen, werd ontworpen door Jan Gerko Wiebenga. De ontwerper werd in 1931 tot stadsarchitect benoemd. Uit een oude krant blijkt dat in maart 1934 de eerste steen werd gelegd met als opschrift: “De Pierikrakkertjes. Eerste steen gelegd door N. Boden wethouder van Onderwijs 17-3-1934.” In datzelfde jaartal werd er gestart met een kleuterschool. Zelfs Herman Brood zat op deze kleuterschool.

De Oppasser
Het terrein van de speeltuin is volledig omheind en om binnen te komen moet je lid zijn of een dagkaart kopen. Tijdens de openingstijden is er voortdurend iemand die toezicht houdt. Voorheen heette dit de ” oppasser” die aanvankelijk in een directiekeet was gehuisvest. Tegenwoordig is er altijd een toezichthouder die oplet en bezoekers van een hapje en/of een drankje kan voorzien tegen een kleine vergoeding.

Grootste speeltuinvereniging van Nederland
De speeltuinvereniging heeft al vele jaren rond de 500 gezinnen die lid zijn. Daarmee is de speeltuin de grootste speeltuinvereniging van Nederland.

In het begin bedroeg de contributie f. 0,25 en later f. 1,00 per maand. Momenteel is dit € 25,-- per jaar met een contante betaling. Het is echter heel gebruikelijk geworden met machtiging te betalen, waarbij de contributie €20,00 is. Hoe makkelijk de betalingen nu gaan, hoe moeilijk dit vroeger ging.

Contributie ophalen
In het begin werd de contributie aan huis opgehaald. Alle – toen nog – 400 leden moesten elke maand persoonlijk bezocht worden. Wat de geldloper allemaal hierbij overkwam, is onvoorstelbaar.

- “Mijn echtgenoot is net met de portemonnee de deur uit.”
- “Hebt u terug van f.100,-?”
- "Oh, u heeft 99 losse guldens bij u? Ik zal even kijken of ik het briefje van 100 kan vinden…”

Ook overkwam het de geldloper dat tijdens het geld innen een klein jongetje tegen zijn been aan stond te plassen. Of de geldloper kreeg, na het afgeven van het betaalbewijs, snel iets anders in zijn handen gedrukt waarna de deur snel dicht werd gedaan.

Familie de Goede
Zonder de overige bestuursleden en vrijwilligers te kort te willen doen, heeft met name de familie de Goede een forse inbreng gehad in het bestaan van de speeltuinvereniging. Na enkele jaren als bestuurslid was de Goede sr. van 1954 tot 1964 voorzitter van de vereniging.

Daarna werd Egbert de Goede voorzitter. Van 1964 tot 1998. Er werd bij het 80 jarig bestaan van de speeltuin in 2011, een plein naar hem vernoemd: het Egbert de Goedeplein. Er prijkt een officieel naambord.

Vernieuwing
In 1999 is de speeltuin vernieuwd. In het kader van het 30-jarig bestaan van de WEZO zijn de banken en speeltuigen gerepareerd. Ook het groen werd onder handen genomen.

Het grootste verschil werd echter bereikt in 2006. De gemeente experimenteerde met een zogenaamd wijkbudget en de bewoners in de wijk mochten stemmen wie welk deel van het wijkbudget zou krijgen. Na enthousiaste fondswerving werd uit het wijkbudget het maximale bedrag van maar liefst € 79.500 verkregen. Rond 2007 is er een nieuw onderkomen voor een peuterspeelzaal en een kinderdagverblijf gekomen. Samen met de speeltuinvereniging noemen ze zich ‘Kindercentrum Pierik’.

Inmiddels is al weer veel nieuw gebouwd door de ongeveer 15 vrijwilligers, waaronder een groot speelkasteel. Ook is de Speeltuinbende langsgeweest om de speeltuin en de toestellen te keuren op toegankelijkheid. Daar waar nodig zijn aanpassingen gedaan en is de vereniging nu trots te vermelden toegankelijk te zijn voor iedereen. Dus ook voor kinderen met een beperking.

Dankzij de inzet van heel veel vrijwilligers hebben hier in de afgelopen jaren tienduizenden kinderen kunnen genieten van deze speeltuin.

Dick en Coleta Hogenkamp